Etusivu Koulutuspalvelut yrityksille Kurssit Hoidot Esittelyt Yhteystiedot
Aivoprofiili Ristikkäisliikkeet Kinesiologia Tai-Chi Holistisen kinesiologian
peruskurssi

< Esittelyt

Luovuus käyttöön ristikkäisliikkeiden avulla

Mitä ristikkäisliikkeet ovat?

Ristikkäisliikkeet ovat liikkeitä, jotka tehdään symmetrisesti kehon molemmin puolin tai kehon keskilinja ylittäen. Jo lapsen konttausvaihe on aivojen kehittymisen kannalta äärimmäisen tärkeä. Aikuisten ristikkäisliikeet ovat huomattavasti kehittyneempiä.

Aivomme toimivat ristikkäisesti ohjatessaan kehon liikkeitä ja vastaanottaessaan tietoja eri aistijärjestelmiltä. Vasen aivopuolisko ohjaa kaikkia toimintoja, jotka tapahtuvat kehon oikealla puolella. Vastaavasti oikea aivopuolisko ohjaa kaikkia kehon vasemman puolen tapahtumia. Juuri tämän ristikkäisyyden vuoksi ristikkäisliikkeet ”puhuttelevat” aivojamme niin tehokkaasti, että aivot alkavat kehittää uusia hermosoluyhteyksiä.

Uusia yhteyksiä

Kun teemme ristikkäisliikkeitä, luomme aivopuoliskojen välille uusia neuroni- eli hermosoluyhteyksiä ja vahvistamme jo olemassa olevia yhteyksiä. Mitä tiheämmät nämä neuroniverkostot ovat, sitä sujuvammin aivot pystyvät käsittelemään saamiaan tietoja. Tuloksena on, että muun muassa oppiminen ja uusien asioiden hahmottaminen helpottuvat. Opimme luomaan yhteyksiä asioiden välillä ja ymmärtämään kokonaisuuksia. Myös muistaminen helpottuu.

Ristikkäisliikkeet aktivoivat oikean ja vasemman aivopuoliskon välisiä yhteyksiä, jolloin aivopuoliskojen yhteistoiminta tasapainottuu. Tällöin myös aivojen ja kehon väliset yhteydet vahvistuvat, ja kehon kokonaisvaltainen tiedostaminen ja toiminta parantuu. Tästä syystä myös urheilijat hyötyvät ristikkäisliikkeiden harjoittelemisesta, sillä kehotietoisuuden kasvaminen vähentää huomattavasti loukkaantumisriskiä.

Ristikkäisliikkeitä tekemällä vahvistamme siis aivopuoliskojen yhteistoimintaa ja mielen ja kehon yhteistoimintaa. Jos nämä eivät ole tasapainossa, "kone kyllä kulkee mutta yskii".

Kuinka voit hyödyntää ristikkäisliikkeitä työssäsi?

Ristikkäisliikkeiden avulla yritykset ja oppilaitokset saavat uusia keinoja poistaa työhön ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Ristikkäisliikkeet lisäävät luovuutta, vahvistavat ymmärtävää vuorovaikutusta ja oppimista sekä lisäävät työssä jaksamista. Pieni hetki ristikkäisliikkeitä työn lomassa virkistää ja auttaa luomaan uusia ideoita.

Ristikkäisliikkeiden opettelu on hauskaa ja vaivatonta: koulutuksen tavoitteena onkin, että tutustuttuaan liikkeisiin kukin pystyy tekemään niitä itsenäisesti.

Tiesitkö, että:
Neurologisissa mittauksissa on havaittu, että jopa hyvin lyhyt aika ristikkäisliikkeiden harjoittelua riittää tasapainottamaan aivopuoliskot, kun harjoittelu on päivittäistä.
Aivoissa havaitaan alfa-huippujen lisääntymistä ja aivopuoliskojen tasapainottumista jo neljän sekunnin kuluttua ristikkäisliikkeen aloittamisesta.