Etusivu Koulutuspalvelut yrityksille Kurssit Hoidot Esittelyt Yhteystiedot
Aivoprofiili Ristikkäisliikkeet Kinesiologia Tai-Chi Holistisen kinesiologian
peruskurssi

< Esittelyt

Terveyttä ja tasapainoa kehon viisauden avulla
- Holistisen kinesiologian peruskurssi

Kurssilla tutustumme ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen holistisen kinesiologian avulla sekä opettelemme kinesiologisia tekniikoita, joiden avulla voidaan tasapainottaa sekä itseä että läheisiä.

Opiskelu kurssilla on elävä prosessi. Koska ei ole olemassa kahta samanlaista ihmistä, on olennaista ymmärtää, että myös jokainen tasapainotustilanne on erilainen. Kurssia ei ole sidottu tiukkaan lukujärjestykseen, vaikka sen aikana opitaan tietty sisältö ja tasapainotusmenetelmät. Ryhmässä työskennellään niiden asioiden parissa, jotka kulloinkin nousevat esiin. Näin jokainen ryhmän jäsen saa henkilökohtaisen, elävän kosketuksen aiheeseen. Oppiminen tapahtuu monipuolisesti kaikki oppimistyylit huomioiden: katsomme, kun menetelmä esitellään, kuulemme, kun se selitetään ja koemme omakohtaisesti, miltä tuntuu tehdä ja vastaanottaa tasapainotus.

Kurssilaiset oppivat luottamaan omiin taitoihinsa alusta alkaen: osallistujat tietävät, mistä löytyvät ohjeet menetelmiin ja miten niitä sovelletaan, sekä luottavat kykyynsä käyttää niitä. Opimme alusta lähtien, että mikään tasapainotuksessa esiin tuleva seikka ei ole hämmentävä, vaikka kaikki tasapainotukset ovatkin erilaisia. Tasapainotus etenee ensimmäisestä kerrasta lähtien keskustelun, lihastestauksen ja havainnoinnin avulla, ja lopputuloksena on onnistunut tasapainotuskokemus.

Osanottajien kokemukset tasapainotuksista jaetaan ryhmässä, jolloin jokaisen oma kinesiologian työkalupakki kasvaa nopeasti. Tällä tavalla oppiminen on hauska ja luova kokemus. Ehkä arvokkainta tällaisessa oppimisessa on, että ryhmän jäsenten henkilökohtaiset tarpeet otetaan huomioon hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Osallistujat saavat elämäänsä uusia näkökulmia ja uutta ulottuvuutta.

Holistisen kinesiologian voima on siinä, että kun lähestymistavan on sisäistänyt kurssin aikana, se toimii myös jokapäiväisessä elämässä. Muutosprosessi on todella palkitseva.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta, teknistä tietoa tai koulutusta. Voit yhtä hyvin vain nauttia kurssin aikana saamistasi tasapainotuksista tai opiskella määrätietoisesti tavoitteena ammatillinen pätevöityminen holistisen kinesiologian alalla.

Kurssin aikatauluista ilmoitetaan Kurssit-sivulla