Etusivu Koulutuspalvelut yrityksille Kurssit Hoidot Esittelyt Yhteystiedot
Hyödynnä
aivoprofiiliasi
Viritä aivosi
ristikkäisliikkeillä
Puhetekniikan
perusteet
Tai-Chi
-kurssit
Hyvinvointia
itsehoidoilla

< Koulutuspalvelut yrityksille

Hyödynnä aivoprofiiliasi

Aivoprofiili on uusi työväline, jonka avulla selvitetään aivoalueiden ja kehon keskinäistä tasapainoa. Sen avulla voidaan kartoittaa yksilöllisiä taipumuksa ja toimintaa paineen alla. Kuten tiedetään, stressitilassa tehokkuus laskee niin töissä kuin vapaa-aikanakin. Voimme kuitenkin vaikuttaa stressiin ja sen aiheuttamiin seurauksiin opettelemalla käyttämään aivopuoliskojamme tasapainoisesti.

Aivoprofiilien avulla selvitämme, kuinka voimme käyttää aivojamme tasapainoisesti ja luovasti. Kun toimimme tasapainoisesti, voimme hallita stressitilanteita ja oppia kokonaisvaltaista ajattelua. Aivoprofiilitestauksessa ei ole kysymys älykkyyden tai tunne-elämän mittaamisesta, vaan olemassa olevien kykyjen hyödyntämisestä ja tehokkuuden ja elämänilon vapauttamisesta.

Tiesitkö, että:
Tutkimuksissa on todettu, että stressitilassa aivojen toimintakyky heikkenee kaikilla, osalla jopa 75%.
Kuinka luulet sen vaikuttavan omaan suorituskykyysi?

Koulutuksessa määritellään osallistujien yksilölliset aivoprofiilit ja tutustutaan profiilien toimintatapoihin, aistien käyttämiseen ja oppimistyyleihin. Osallistujat myös oppivat omaa aivoprofiiliaan tukevat harjoitukset, joiden avulla luodaan ja ylläpidetään aivojen ja kehon välistä tasapainoa ja vähennetään stressiä.

Koulutus jakautuu kahteen jaksoon:
1. jakso: Johdatus aivojen huikeaan maailmaan sekä henkilökohtaisten aivoprofiilien määrittely.
2. jakso: Profiileja tasapainottavat harjoitukset teoriassa ja käytännössä.

Lue lisää aivoprofiileista Esittelyt-sivulta